Η βάφτιση της Λεάνδρας Αναστασίας, Lüdenscheid, 10-06-2007.